• Buma Factory
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  30-721 Kraków,
  ul. Surzyckiego 16 C
  lp.moc.amub@yrotcafamub

  Adres biura, zakładu produkcyjnego aluminium i magazynu:
  ul. Surzyckiego 16C, 30-721 Kraków

  Adres zakładu produkcyjnego stali:
  ul. Obrońców Modlina 9, 30-733 Kraków

  Godziny pracy biura:
  poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

  Wjazd dla samochodów wielkogabarytowych jest możliwy tylko od strony ulicy Surzyckiego.

  Dane do faktury:
  Buma Factory Sp. z o.o. Sp. k.
  Surzyckiego 16C, 30-721 Kraków
  REGON: 122537085
  NIP: 6792821039
  Nr rachunku bankowego: 90 1020 2892 0000 5502 0549 9266

   

 • Komplementariusz :
  Buma Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Członek Zarządu:
  Grzegorz Guzik

  Prokurent:
  Grzegorz Kusy

  Sąd rejestrowy:
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):
  0000415378

 • Sekretariat:
  +48 12 292 21 14, lp.moc.amub@fbtairaterkes

  Dział Ofertowania i Realizacji
  +48 12 292 21 06, lp.moc.amub@fbytrefo
  Dyrektor ds. Realizacji i Ofertowania – Mateusz Gorączko, +48 884 385 988, lp.moc.amub@okzcarog.m

  Dział Serwisu
  Kierownik działu – Adam Gruszeczka, +48 602 899 887, lp.moc.amub@akzcezsurg.a

  Dział Produkcji Aluminiowej
  Kierownik działu – Łukasz Biela, +48 728 885 224, lp.moc.amub@aleib.l
  Z-ca kierownika działu – Przemysław Antos, +48 735 954 049, lp.moc.amub@sotna.p

  Dział Produkcji Stalowej
  Kierownik działu – Rafał Olchawa, +48 609 438 450, lp.moc.amub@awahclo.r
  Z-ca kierownika działu – Jarosław Feliks, +48 603 625 380, lp.moc.amub@skilef.j

  Dział Logistyki, Magazynów i Rusztowań:
  Kierownik działu – Wojciech Dunaj, +48 609 441 358, lp.moc.amub@janud.w
  Z-ca kierownika działu – Grzegorz Kozak, +48 880 814 529, lp.moc.amub@kazok.g